Jsme ZinzinoGroup

Našim primárním cílem je obnovení zdraví, vitality a trvale udržitelné rovnováhy a ochrany před civilizačními chorobami. Hovoříme o dostupné cestě nápravy pro každého, která je podložena nejnovějšími vědeckými výzkumy a osvědčena zkušeností lidí všech věkových kategorií.

Zinzino produkty jsou k dostání v České republice a na Slovensku díky Vítkovi a jeho otci, Tomášovi. Vítkovi bylo v 5 letech diagnostikováno ADHD - porucha koncentrace, lehká forma mozečkové obrny a lehká mentální retardace, která se projevuje poruchami řeči, spánku a pomalým mentálním vývojem.

"Zkoušeli jsem různé přípravky, léky, bylinky, přístroje. Pokud už něco zabralo, bylo to jen trochu anebo jen na chvíli a výsledky našeho snažení se blížily k nule. V zásadě nic nepomáhá a beznaděj roste."

V břenu 2018 pan Tomáš narazil na Balance koncept od švédské firmy Zinzino, který dokáže ovlivnit propustnost buněčné membrány, což zajišťuje její lepší fungování. Navíc je podložený krevními testy, ze kterých je vidět, zda a jak vše funguje a jak se buněčná membrána uzdravuje. 

Vítek dále navštivuje lázně, 1-2 týdně plave, navštěvuje logopedii, fyzioterapii a ergoterapii.

"Díky komplexnímu přístupu k řešení chronické zánětlivosti, které byly příčinou zdravotního stavu, je nyní Vítek schopen mluvit, běhá bez pádu, v noci klidně spí a nepomočuje se. Dokáže si sám hrát, sledovat televizi nebo skládat puzzle a pominuly u něj stavy úzkosti a vzteku."

Vaše příběhy mají smysl.

Posláním ZinzinoGroup je seznámení s komplexním a účinným konceptem možného řešení příčin problematiky chronických zánětů, které jsou spojeny s civilizačními chorobami.