Nový (mega) trend ve výživě – účinnost postavená na důkazu.

Celá společnost je zaplavena civilizačními chorobami. Statistiky hovoří jednoznačně a prognózy varují před ještě větší eskalací vícečetných onemocnění (multimorbidity) v následujících 20 letech. Byznys v oblasti prodeje léků a léčiv roste a podobně vzkvétá i miliardový byznys v oblasti prodeje potravinových doplňků. Jaký to má však reálný dopad na zdraví a prevenci, když vidíme tyto statistiky? 

Hlavní proud v prodeji potravinových doplňků je postavený na tvrdě komerčním základu, levně nakoupit či vyrobit a draze prodat, investovat do marketingu a reklamy, do prodejců a prodejních sítí a až na posledním místě je množství účinné látky, biologická dostupnost a prospěšnost produktu. 

Jak poznáte v nepřeberném množství výrobků, který je skutečně účinný a pomáhá v podpoře imunitního systému a není to jen  placebo nebo dokonce neškodí?

Filosofie komerčního prodeje potravinových doplňků  je postavena na špatném základě. 

Nemělo by to být jinak, zvláště pokud hovoříme konkrétně o esenciálních živinách?

Současná věda a výzkum potvrzuje, že cesta k trvale udržitelnému zdraví je ve změně životního stylu a v prevenci. Lidský organismus má obrovský potenciál v mobilizaci ozdravných procesů, ale potřebuje nezbytné palivo k jejich aktivaci. 

Těmito látkami jsou esenciální živiny a mikronutrienty, které z velké části chybí v potravinách, které konzumuje převážná většina populace. Stát selhal nejen v oblasti kontroly kvality potravin, ale také v prevenci. Lékaři nemají kapacitu a mnohdy už ani sílu ukazovat na podstatu problému a celý systém je navíc nutí k alopatické intervenci. 

Potřebujeme přijmout za své a pochopit, že zodpovědnost za své zdraví nemůžeme svěřovat k institucím, ale je to naše OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST. A tak v období krize máme jediné řešení, kterým je edukace, vzdělání a prevence. Nenechme se ale mýlit. Toto řešení je zároveň tím nejúčinnějším. Dle buněčných biologů, farmakologů a vědců v oblasti výživy je právě prevence v podobě dostatečného příjmu všech esenciálních živin a mikronutrientů spolu se změnou životního stylu, které dokáže až z 90 % zabránit příčině všech tzv. civilizačních onemocnění.

Tímto měníme také definici těchto chorob na “symptomy” které ukazují ve skutečnosti na jejich příčinu, která tkví v chronickém zánětu, který je způsobený dlouhodobým a patologickým nedostatkem protizánětlivých živin a mikroelementů. Pokud bychom jedli zdravou stravu, nepotřebovali bychom žádný z doplňků stravy. Lidé ale nejedí dostatek zdravé stravy, a to je problém.

Změna k lepšímu přichází.

V průběhu jakékoliv krize přichází i řešení. Společnosti, které pochopily problematiku, reagují také mnohem rychleji než státní instituce, a proto i my můžeme zakoušet změnu k lepšímu díky osobní zkušenosti. Podobně je tomu také u farmako nutričních produktů společnosti Zinzino AB, která otočila filosofii komerčního prodeje a postavila ji na úplně jiném základě. Důraz je kladen na kvalitu, biologickou dostupnost (účinnost) a ověřitelnost (důkaz).

Která ze společností, zabývající se prodejem esenciálních Omega 3 mastných kyselin jde jako Zinzino AB s kůží na trh, ba dokonce vyzývá své zákazníky a spotřebitele, aby se otestovali nezávislým testem renomované laboratoře VITAS Analytical Services, aby zjistili, zda produkt, který zakoupili a konzumují, je pro ně biologicky účinný a funkční? Více než důležité je to i v případě Omega 3 mastných kyselin, které jsou nezbytné pro správné fungování buněk a tím celého organismu. Společnost Zinzino AB tak činí, a proto lze hovořit o konceptu postaveném na důkazu, a také o začínajícím “megatrendu” v oblasti prodeje farmako nutričních produktů.

Z tohoto důvodu i způsob prodeje vyžaduje osobní přístup, edukaci, a to je také důvod, proč jsou produkty společnosti Zinzino AB prodávány metodou přímého prodeje, nikoliv formou e-shopů nebo prodejem v síti lékáren apod. Tento způsob je zároveň nejefektivnější, protože zmiňovaný koncept vyžaduje vysvětlení, aby spotřebitel mohl odlišit kvalitní produkt od neúčinného nebo dokonce zdraví škodlivého, kterými je přesycen současný trh s doplňky stravy. 

Když mi jednou můj kamarád lékař sdělil svou zkušenost s představením farmako nutričních produktů Zinzino AB a způsobu jejich distrubuce svojí kolegyni lékařce, která reagovala slovy: “Už mě s tím “letadlem” neotravujte”, uvědomil jsem si, jak hluboko někdy mohou být zakořeněná přesvědčení spojená s tím, co je správné, společensky a institucionálně přijatelné, a co nikoliv. Sekularizovaná společnost vedená kapitalistickými zájmy korporátních společností zasahuje do našich životů i v oblasti zdraví natolik dramatickým a přitom pro mnohé “neviditelným způsobem”, že si ani během svého života nemusíme uvědomit, kdo skutečně tahá za figurky v pomyslné šachovnici života.

Neúprosný komerční, ryze kapitalistický systém zdravotní péče bohužel zakotvil i v našem zdravotnictví a následky jsou vidět všude kolem. Marže na lécích v desítkách tisících procentech í více udává jasný směr, neřeší se příčina a celý systém se točí v začarovaném kruhu. Uvízli jsme v síti korporativismu. 

Kdo na to nejvíce doplácí? Stát a každý občan. Pod “dozorem” tohoto systému umírá více lidí než kdykoliv předtím.

Koncept postavený na důkazu jako budoucnost prodeje farmako nutričních produktů.

Jelikož esenciální látky a mikronutrienty (mikroživiny) jsou nezbytné pro správné fungování organismu, neměl by být standardem test, který by každému spotřebiteli podal dostatečný důkaz, zda účinná živina nebo látka plní svoji roli v organismu? Zvláště pak u Omega 3 mastných kyselin, které mají klíčovou roli pro zachování homeostáze organismu, pro prenatální vývoj mozku a zraku novorozenců, jsou také nezbytné pro kontrolované zvládání zánětlivých procesů na úrovni buněk a tkání, a závisí na nich elasticita a fluiditida buněčných membrán (propustnost), díky které mají buňky schopnost přijímat a vstřebávat další živiny (kyslík, glukózu, minerály), dále schopnost detoxikace (vypouštění odpadních produktů a metabolitů) a tím zajištění plynulého procesu látkové výměny.

Praxe a zkušenost nám potvrzuje, že koncept postavený na důkazu funguje. Za necelý rok, kdy vstoupilo Zinzino AB na český trh, díky příběhu Ing. Tomáše Brožka a jeho syna Vítka, kterému produkty Zinzino AB doslova “zachránily život”, zaznamenáváme vlnu svědectví lidí všech věkových kategorii s nejrozmanitějšími symptomy a zdravotními problémy. Bolesti kloubů a kostí, diabetes 2. stupně, ADHD, vysoký krevní tlak, problémy se štítnou žlázou, poruchy jemné motoriky a další. Všichni dosvědčují to, co již klasická medicína dávno učí o významu a nezbytnosti Omega 3 mastných kyselin pro správné fungování buněk a organismu. 

ZinzinGroup z.s. je seskupením lidí, kteří mají osobní zkušenosti s tímto konceptem a dosvědčují, že je účinný. Osobní zkušenost a nadšení dali vzniknout zároveň komunitnímu webu zinzinogroup.com, který provozujeme jako parta nadšenců se svolením a pod záštitou Zinzino AB.  Sdílíme tak zkušenosti o účinnosti Balance Konceptu s cílem pomoci lidem k získání správného poměru Omega 6 : Omega 3, a tím vysoké míry prevence a ochrany zdraví. 

Praxe nám také dokázala, že špatný poměr Omega 6: Omega 3 v Česku i Slovensku kopíruje neblahou statistiku ostatních západních zemí.  Za necelý rok naší práce bylo otestováno Balance Testem cca 3500 Čechů a Slováků se špatným poměrem kolem 15 : 1. Řadíme se tak mezi země, kde převládá konzumace průmyslově zpracovaných potravin, fast foodů a vysokou spotřebou rostlinných olejů (slunečnicový), a produkcí potravin živočišného původu s přebytkem Omega 6 daným neutěšeným chovem hospodářských zvířat, které jsou krmeny lacinými krmnými směsmi s přebytkem Omega 6. Následkem tohoto stavu je špatný poměr Omega 6 : Omega 3 s průměrem 15 : 1 a vyšším.

Společnost  Zinzino AB ve spolupráci s norskou certifikovanou laboratoří Vitas Analytical Service k únoru 2020 otestovala cca 485 000 lidí, stala se tak jednou z největších světových databází balančních testů a řadí se mezi světové experty na tuto problematiku. Pokud chce někdo z vědců tuto oblast zkoumat, má ve Vitas Analytical Service neocenitelný zdroj informací.

Co vlastně špatný poměr Omega 6 : Omega 3 způsobuje?

Špatný poměr Omega 6 : Omega 3 způsobuje konstantní zánět, který, pokud se neřeší dostatečným příjmem protizánětlivých polyfenolů a ideálně příjmem Omega 3 s polyfenoly, přechází v zánět chronický, který je “tichým a zákeřným zabijákem”. A protože jej necítíme, trvá mnohdy roky, než se projeví v podobě symptomů a potíží jejichž příčinou jsou prozánětlivé a destrukční enzymy MMP (matrixmetaloproteinázy), které se uvolňují rozpadem lyzozomů (buněčných struktur) již při poměru Omega 6 : Omega 3 nad 5 : 1. Ty potom napadají jednotlivé tkáně a kosti, klouby a celý kardiovaskulární systém. Chronický zánět způsobený MMP a ostatními prozánětlivými metabolity je příčinou většiny tzv. civilizačních chorob a hlavní příčinou úmrtí na selhání kardiovaskulárního systému v podobě infarktů a mozkových příhod.

Omega 3 spolu s polyfenoly nejsou žádným “všelékem”. Procesy vzniku chronického zánětu a jeho eliminace jsou však velmi dobře popsány a zmapovány buněčnými biology. Jedná se o  o důležité živiny, kterých má většina lidí kritický nedostatek. Dle vědců je chronický zánět příčinou všech civilizačních nemocí a pokud odstraníme jeho zdroj a oblasti, ve kterých působí, získáme vysokou míru ochrany a prevence svého zdraví. 

Rozlišujeme několik základních zdrojů chronického zánětu:

  1. Na úrovni buněk, daný špatným poměrem Omega 6 : Omega 3.
  2. Ve střevech. Příčinou je střevní dysbióza, která je způsobena převahou gramnegativních bakterií a který eliminujeme dostatečnou a pravidelnou konzumací prebiotických vláknin, které jsou nezbytnou potravinou pro zdraví prospěšný grampozitivní mikrobiom, který tímto podpoříme k růstu a množení.
  3. v oblasti viscerálního a podkožního tuku, který organismus zvládá kontrolovat v případě dostatečného množství vitamínů a mikronutrientů jako jsou betaglukany 1:3/1:6, polyfenoly atd. 
  4. Ústní dutina bývá také zdrojem zánětu, který může ovlivňovat i činnost mozku, kdy toxiny vznikající zánětem v ústní dutině se mohou dostat do mozku cestou čichového nervu, proto je důležitá ústní hygiena a zdravý chrup.

Správným poměrem Omega 6 : Omega 3, ideálně do 3 : 1 a dostatečným příjmem protizánětlivých polyfenolů, které regulují výrazně činnost destrukčních enzymů MMP výrazně posílíme imunitní systém. Buňky zároveň začnou lépe detoxikovat a přijímat živiny díky lepší propustnosti buněčné membrány.

Jaké jsou kroky k nápravě?

Možná už víte, že to dává smysl, možná ještě váháte. Chcete-li, využijte možnosti otestování Balance Testem a učiňte tak potřebné kroky k rovnováze ve vašem životě. Pokud sami na sobě zjistíte, že koncept funguje, měli byste to říci svým blízkým, rodině a přátelům, protože jim tak můžete velmi pomoci. Užívejte Omega 3 s polyfenoly, u kterých jste si testem ověřili, že opravdu fungují a zaměřte se i na další oblasti možných zánětů jako jsou střeva, viscerální tuk a ústa. 

Pokud eliminujete záněty ve všech těchto oblastech, získáte vysokou míru prevence a ochrany zdraví tak, jak je definováno ve všech oficiálních zdravotních doporučeních včetně doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).