Intervenční studie SZÚ potvrdila význam omega 3 v boji proti zánětlivým procesům v těle.

Následuje doplněný přepis článku Státního zdravotního ústavu (SZÚ).Víte, že fatální případy COVID-19 odhalily, že v plicích proběhla tzv. cytokinová bouře, kterou organizmus nezvládl? Je to vážný stav organizmu zprostředkovaný imunitním systémem. Výživa vás sice v tomto stavu nezachrání, ale v prevenci svého zdraví můžete udělat mnoho.

Budete-li v dobré kondici, pravděpodobnost mírnějšího průběhu a uzdravení lze očekávat vyšší. Hovoříme-li obecně o cytokinech a výživě, je zajímavé, že některé omega-3 mastné kyseliny mohou prostřednictvím cytokinů také snižovat zánětlivé procesy v těle. Ke kontrole zánětlivých procesů v organizmu přispívá i vitamin D. Tyto významné živiny naleznete v tučných rybách nebo rybím oleji. Více viz studie: Modulation of Inflammatory Cytokines by Omega-3 Fatty Acids

Intervenční studie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) potvrdila, že se u většiny analyzovaných osob zlepšil omega 3 index už během 16 týdnů. Zlepšení lze pozorovat i u zdravých jedinců, kdy jsou případné disbalance, díky dietě bohaté na PUFA omega 3 mnohem dříve a účinněji vyrovnávány do správného poměru. Je tak prokázáno, že EPA a DHA ve vyšších dávkách zkracuje průběh zánětlivých procesů.

Zdroj: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/pripravte-sve-telo-na-mozne-onemocneni-koronaviry-covid-19

Dobře vstřebatelný rybí olej (triglyceridy) s vysokým obsahem EPA a DHA zlepšil zastoupení žádoucích mastných kyselin v buněčných membránách (měřeno metodou suchých krevních skvrn).

Omega 3 index = hladina omega 3 (EPA + DHA)

Omega 3 index = hladina omega 3 (EPA + DHA)

Další graf níže potvrzuje, že se také u 75 % analyzovaných zlepšily parametry rovnováhy lokálních hormonů v buněčných membránách, známých jako eicosanoidy (např. prostaglandiny, leukotrieny, protektiny). Ty slouží právě jako prekursory cytokinů, snižujících chronické zánětlivé procesy.

Poměr omega 6 : omega 3 = Rovnováha tvorby lokálních hormonů

Poměr omega 6 : omega 3 = Rovnováha tvorby lokálních hormonů

Omega 3 mastné kyseliny mají významný vztah k řadě civilizačních onemocnění (kardiovaskulární onemocnění, mozkové funkce, včetně některých depresí, kloubů, svalů, kůže, atd.). V principu se účastní procesů spojených s chronickými záněty. Podobné intervence, např. v roce 2019 v USA, dokázaly, že zmíněné parametry omega 3 indexu mohou prokazatelně zlepšit a přispět tak k prevenci a ochraně zdraví. Bude to fungovat i v Česku a Slovensku?

Jak docílit správného poměru Omega 6 : Omega 3?

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje efektivní získávání Omega 3 s dlouhými řetězci (EPA a DHA) za pomocí doplňků stravy (rybí tuk s Omega 3 EPA + DHA s polyfenoly, nebo veganský olej s Omega 3 z mořských řas s obsahem EPA + DHA s polyfenoly).

Doporučujeme, aby si každý konzument doplňků stravy s Omega 3 ověřil jejich účinnost Balance Testem poměru Omega 6 : Omega 3. Pokud test prokáže nedostatek Omega 3 mastných kyselin v buněčných membránách, je na zvážení každého, zda má smysl jakýkoliv nefunkční doplněk stravy konzumovat.

Evropané při současném způsobu stravování mají průměrný poměr 15:1.

Hladiny Omega 3 v různých zemí na světě.
Evropané při současném způsobu stravování mají průměrný poměr 15:1.


Zdroj: doplněný přepis článku: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/pripravte-sve-telo-na-mozne-onemocneni-koronaviry-covid-19

*Je možné, že odkazy na stránky SZU nefungují správně, jelikož webové stránky SZU procházejí rekonstrukcí. Všechny články najdete v sekci Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů běžného užívání na https://szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/