Rizikové skupiny jsou všechny, některé rizikovější

Předčasně narozené děti, jedinci s hypertenzí a někteří diabetici mají omezenou schopnost vyrobit Omega 3 (EPA a DHA) z kyseliny alfa linolenové (ALA). Organismus při tvorbě kyseliny arachidonové (AA) používá kyselinu linolovou (LA) jako prekurzoru a u kyseliny eikosapentaenové (EPA) je prekurzorem kyselina alfa – linolenová (ALA). Omega 6 kyselina linolová (LA) tak ZÁPASÍ o stejné enzymy s Omega 3 kyselinou alfa-linolenovou (ALA) v procesu nazývaném “desaturace”.

Těmto jedincům naopak velmi často dobře funguje “efektivita tvorby” kyseliny arachidonové AA  (Omega 6) z kyseliny linolové (Omega 6), která je jejím prekurzorem a to vede ke zvýšenému množství kyseliny arachidonové (AA) v buněčných membránách ze kterých jsou potom oxidací a dalšími procesy uvolňovány její metabolity – místní hormony a signální molekuly (eikosanoidy, prostaglandiny PGE2, trobmocity) působící silně prozánětlivě.

Výsledkem bývá u takových jedinců velmi špatný poměr Omega 6 : Omega 3. Při tak špatném poměru Omega 6 : Omega 3 jednoznačně chybí v buňkách EPA a DHA, které jsou nezbytné pro buněčnou signalizaci a tvorbu synapsí. Projevy těchto deficitů mohou být nejrůznější poruchy koncentrace, koordinace pohybů, komunikace, neurodegenerativní nemoci a další.

Důležitým faktem je skutečnost, že i v případě dostatečné schopnosti tvorby EPA z ALA, je účinnost omezena řádově u mužů na 6 – 8 %, u žen je vyšší především v období těhotenství. Tato fakta jsou důležitou informací i pro vegetariány, kteří se snaží snížit poměr Omega 6 : Omega 3 zvýšenou konzumací např. lněných semínek, které obsahují velké množství ALA. Výsledky testů dokazují, že tato praxe nestačí a je nutné doplnit EPA a DHA přímo. Jelikož vegetariáni nejedí ryby a nekonzumují rybí tuk ve formě doplňků stravy, je na místě upozornit, že je možné účinně doplnit EPA a DHA vhodným doplňkem stravy z mořských řas, které obsahují vysoké množství EPA a DHA (vegansky Balance Oil). V potravinovém řetězci ryby získávají EPA i DHA právě konzumací těchto mořských řas a planktonu.

Z toho důvodu, že v dnešní době nemáme jistotu o koncentraci esenciálních živin ve formě Omega 6 a Omega 3 v potravinách, je nejjistější si změřit poměr Omega 6 : Omega 3 a hladinu EPA + DHA (Omega 3 index) vhodným testem, a podle výsledků směřovat dietní doporučení.

Zdroj:

Simopoulos, 2010. OCL; 17 (5): 267-275. https://www.ocl-journal.org/articles/ocl/abs/2010/05/ocl2010175p267/ocl2010175p267.html